Pages

Google+ Badge

Jumat, 21 September 2012

KUMPULAN NAMA NAMA KOMBINASI UNTUK ANAK PEREMPUAN

KUMPULAN NAMA KOMBINASI PEREMPUAN

Dulu nya nama-nama ini aq save di Folder E-mailq.ini berawal ketika saudara sepupuq yang meminta dicarikan nama buat calon Baby nya...
  masih banyak lagi sebenernya,,, ini baru 1/4 nya,,,

Adelheid Larina Devi
Adelheid : Orang yang mulia, bangsawan (German)
Larina : Burung camar (Yunani)
Devi, Deva, Daeva, Dewi : 1) Bersifat ketuhanan, hebat (Hindi) 2) Ratu, bersih (Sansekerta)
Adelle Dwi Alexa → Putri kedua yang mulia dan penolong umat manusia
Adelle : Orang yang mulia dan Tentram (Jerman)
Dwi : Putri ke dua
Alexa : Pembela umat manusia/penolong (Yunani & Jerman)
Adellia Kusuma Rachmawati
Adellia, Adele, Adella, Adelle, Adalene, Adelie, Adelina, Adali : Kaum bangsawan yang bersifat tenang dan tentram (German)
Kusuma : 1) Nama bunga (Melayu) 2) Sekuntum bunga, berbudi luhur (Indonesia) 3) Bunga yang indah (Jawa)
Rachmawati → Rachma : Kasih sayang + Wati : Wanita (IMHO)
Adesya Utama Ardani
Utama : Penting, sama (Indonesia)
Ardani, Ardhani : Kendi untuk upacara agama, suci (Sansekerta)
Adhwa Fajri Annada → The light of the morning dew; Cahaya embun pagi
Adhwa : Cahaya
Fajri : Pagi
Annada : Embun
Adia Rafa Fathina
Adia : 1) Hadiah dari Tuhan (Afrika) 2) Gabungan nama ayah ibunya, Adit dan Mia
Rafa : Kebahagiaan
Fathina : Cerdas
Adinda Kirana Satrio
Adinda : Adik
Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)
Satrio : 1) Prajurit yang gagah berani 2) Nama keluarga
Adira Nova Azzahra
Adira, Adirah, Adeera, Adyra, Adeerah, Adyrah, Adeira, Adeirah, Adiera : 1) Seorang mulia yang memiliki kekuatan besar (Hebrew / Arabic) 2) Gabungan nama ayah ibunya
Nova : Bulan November
Azzahra : Sangat baik & cerdas
Adivia Hana Wardani Dima → Ratu bunga mawarnya keluarga.
Hana, Hanna, Hanaa : 1) Tuhan itu anggun (Cekoslowakia) 2) Bunga, berkembang (Jepang) 3) Bunga, satu agama (Indonesia) 4) Berada (Jawa) 5) Paling disukai, bunga (Arab)
Wardani : Bunga mawar (Arab)
Dima, Dema : Hujan lebat (Arab)
Aerilyn Bellvania Cintakirana (Vania) → Putri cantik anugerah dari Tuhan yang dicintai dan bersinar, kehadirannya membawa kasih dan kesejukan dalam keluarga
Aerilyn : Beautifull air (udara yang murni dan menyejukkan)
Bellvania → Bell : Cantik, penuh kasih, yang disayang (Latin) + Vania : 1) Hadiah dari Tuhan (Rusia) 2) Kupu-kupu (Yunani)
Cintakirana → Cinta : Cinta (Indonesia) + Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)
Afidenaya Dian Gayatri Mangunsong
Afidenaya → Afi : Lahir di hari Jum’at + Adenaya : Anak perempuan pertama ayahnya (Afrika)
Dian : Cahaya
Gayatri : Mempunyai tiga kekuatan
Mangunsong : Nama marga ayahnya
Afifa Fitiya → The one who is clean and honorable; Anak perempuan yang suci dan memiliki harga diri
Afifa : Terhormat
Fitiya : Suci
Afifa Nahda Rafanda → Wanita santun (anaknya dian dan agus) yang menjaga kesuciannya sehingga menjadi wanita (orang) mulia
Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
Nahda : Mulia
Rafanda → Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun + Anda : Gabungan nama ayah ibunya
Afifah Fitri Wijanarko
Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
Fitri : Yang sebenarnya, yang sesungguhnya
Wijanarko : Nama keluarga
Afila Nurfazwa
Afnie Kasmy → Buah hati
Afra Naila Arkarna → The Daughter as a gift on the third night full moon is shining heart; Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati
Afra : Malam ke-13 bulan purnama
Naila : Anugerah
Arkarna : Hati yang terang
Aghna Valerie Yusuf
Aghna : 1) Seorang yang menjadi kaya 2) Suci (Irlandia)
Valerie, Valeri, Valeree, Valerey, Valery, Valarie, Valari, Valeria, Vallery : Kuat, berani, mempunyai sifat kepahlawanan (Latin)
Yusuf : 1) Nama nabi 2) Nama ayahnya
Aileen Nathania Winata
Aileen : Cahaya
Nathania : Pemberian Tuhan
Winata : Nama keluarga ayahnya
Aimeric Permata
Aina Cempaka Widjanarko
Aina : 1) Always (Finland) 2) Love (Chinese/Japanese)
Cempaka : Bunga Cempaka
Widjanarko : ?
Aina Talita Zahran → A girl’s eyes is glistening; Mata seorang gadis yang berkilau
Aina : Mata
Talita : Gadis
Zahran : Keindahan
Ainayya Fathiyyaturahma → Bidadari bermata indah pembuka rahmat
Ainayya : Mata yang indah
Fathiyyaturahma → Fathiyya, Fathiya : Kemenangan, kegembiraan, kebahagiaan(Arab) + Rahma : Kesetiaan, diberi banyak berkah (Indonesia)
Aini Rini Yara Fadillah
Aini, Aeni, Ain : 1) Mata (Melayu) 2) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, cinta kehidupan (Indonesia) 3) Mata yang berharga, mata yang indah (Arab)
Rini, Rina : 1) Kelinci kecil (Jepang) 2) Wanita yang baik hati dan cantik, kecil dan ulet (Indonesia)
Yara : 1) Kupu-Kupu Kecil (Arab) 2) Mawar merah yang terdapat di gurun pasir yang munculnya setahun sekali
Fadillah, Fadheela. Fadheela, Fadhilah, Fadhilla, Fadila, Fadilah, Fadilla : Bersifat benar, berbudi tinggi, berbeda, mulia, sifat yang baik, kebaikan, yang utama, yang menonjol (Arab)
Ainiya Faida Azmi → The girl who has a strong will and usefulness like a springing lushed tree; Anak yang memiliki ketegaran hati dan bermanfaat bagai pohon rimbun yang bersemi
Ainiya : Pohon rimbun yang bersemi
Faida : Manfaat
Azmi : Keteguhan hati
Ainun Mahya → A Shinning eyes; Mata yang bersinar
Ainun : Mata
Mahya : Bersinar
Aira Syahraini Apriyagung Putri
Aira → Air : 1) Udara (Inggris) 2) Cairan (Indonesia)
Syahraini : Dua bulan (Arabic)
Apriyagung Putri : Putri dari ayahnya
Aisah Sofia Melody AL-Awalia
Aisah : Cantik, pintar, arti spesifiknya kemakmuran
Sofia : Kebijaksanaan
Melody : Gabungan nama orang tua
Al-Awalia : Yang pertama
Aisha Alifa → Friendliness alive; Keramahtamahan yang hidup
Aisha : Hidup
Alifa : Keramahtamahan
Aisha Farhana → Alive and cheerful Girl; Anak perempuan yang hidup dan bergembira
Aisha : Hidup
Farhana : Gembira
Aisha Mughny Shaliha → The girl whose life is filled with riches and kindness; Anak perempuan yang hidupnya penuh dengan kekayaan dan kebaikan
Aisha : Hidup
Mughny : Kaya
Shaliha : Shalihah
Aisha Syifa Aalinarrohman → Aisha si obat penerang kedua orang tuanya dan juga penyayang.
Aisha : Nama istri Nabi Muhammad
Syifa : Obat
Aalinarrohman → Alina, Aalina : 1) Terang (Sansekerta) 2) Mulia (Arab) + Rohman : 1) Nama belakang ayahnya 2) Penyayang
Aisyah Aila Varisha → Pembuka cahaya (menjadi pembuka untuk semuanya, memberikan cahaya, kelancaran & kesuksesan baik untuk keluarga, keimanan, pekerjaan & rizqy) yang mulia yang mencontoh Aisyah & dia adalah anak perempuan dari Andra Fahreza & Rahmawati
Aisyah : Istri Rasulullah SAW yang punya sifat ramah, pandai & baik
Aila : 1) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan (Indonesia) 2) Pohon oak (Inggris-Amerika) 3) Pembuka cahaya (Arab)
Varisha : Mulia
Aisyah Ayudia Inara Yansun → Semoga menjadi seorang perempuan yang baik, cantik, pintar, berkharisma, rendah hati dan tidak sombong sehingga kelak dia dapat berguna untuk orang2 yang ia cintai.
Aisyah : Seorang perempuan yang baik
Ayudia : Cantik, Rendah hati
Inara : Berkharisma, pintar
Yansun : Nama ayahnya
Aisyah Nuha Zahira
Aisyah : Seorang perempuan yang baik
Nuha : Intelek, pikiran (Arab)
Zahira → Zahir : Yang cantik berseri (Arab)
Ajeng Pramesti Ramadhani → Permaisuri/putri bangsawan yang lahir di bulan suci ramadhan yang akan menjadi rahmat dan berguna bagi orang tua, kehidupan sosial, pekerjaan dan agamanya.
Ajeng : Putri bangsawan (Jawa Kuno)
Pramesti : Permaisuri (Sansekerta)
Ramadhani : Bulan Ramadhan
Ajury Adil Diha
Akia Kynatha Nadezda Haryono
Akia : Saudara perempuan (Arab)
Kynatha : ?
Nadezda : ?
Akifa Naila → The girl who likes staying in mosque is pleasure to give; Wanita yang rajin beritikaf di masjid dan suka memberi
Akifa : Wanita yang raji beritikaf di masjid
Naila : Anugerah
Alana Maika Chen
Alana, Alan : Cheerful
Maika, Michael : Who is like God
Chen : Nama marga ayahnya
Alayya Dzikra Gavaputri
Alayya → Alayyah : Yang berderajat luhur (Arab)
Dzikra : Peringatan
Gavaputri → Gava : ? + Putri : Anak perempuan
Alesha Zahra Saputra → Semoga anak-anak kita memang jadi anak-anak yang bisa selalu membawa kebahagiaan, takut pada Tuhan, selalu dilindungi Tuhan dan menjadi anak yang beruntung
Alesha : Selalu di lindungi Allah (Arab). Beruntung
Zahra : Bunga mawar
Saputra : Nama ayahnya
Alessa Azkayla Nadhifa
Aleesya Amenda
Aleiya Maisara
Aleyza Naiaraputri Kusumo
Aleyza : Joy, holy atau sacred to God (Hebrew)
Nayara : 1) Pemberi kedamaian (Indian Americans) 2) Mulia (Arabic))
Kusumo : Nama keluarga
Alifa Hibatillah Rayyana
Alifa : Anak pertama
Hibatillah : Anugrah dari Allah SWT (Arab)
Rayyana : ?
Alifa Naufalyn Fikria Rabbani → Anak yg dermawan yang suka berpikir & cerdas, suka berdzikir & selalu ingat kepada Allah
Alifa : Anak pertama
Naufalyn : Dermawan
Fikria : Berpikir/cerdas,
Rabbani : Berdzikir
Alifah Khalda Soraya (Khalda) → Perempuan Utama yang dimuliakan Allah SWT
Alika Naila Putri → Putri yang sukses & jujur.
Alika, Alikha, Alikah, Alesa : 1) Yang tercantik (Afrika) 2) Bangsawan (Hawai) 3) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, kecantikan (Indonesia) 4) Cinta (Arab)
Naila : Kesuksesan (Arab)
Alina Sekar Arumingratri A*** (Aline)
Alina : Cantik (Polandia)
Sekar : Bunga (Jawa)
Arumingratri → Arum : Harum (Jawa) + Ing : Di (Jawa) + Ratri : Malam hari (Jawa)
A*** : Nama depan ibunya
Alisha Khaira Wilda → Kemuliaan dan kebaikan seorang bidadari
Alisha : Mulia
Khaira : Baik
Wilda : Bidadari
Aliyyah Nabila Zahra
Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
Nabila : Keturunan bangsawan (Arab)
Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
Aliyyah Nur’aini Shafiyah Putri Sampurna → Cahaya mataku yang jernih dan berderajat tinggi
Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
Nur’aini → Nur : Cahaya + ‘Aini : Mata
Shafiyah : Jernih (Arab)
Putri : Anak perempuan
Sampurna : Nama ayahnya
Allisya Aura Ma’rifah
Aura : Udara, angin sepoi-sepoi (Yunani)
Almaqhvira Keysha Putri (Keysha) → Seorang putri yang maha pengampun (selalu memberi ampunan)
Almaqhvira : Ampunan
Putri : 1) Anak dari raja 2) Nama keluarga ibunya
Alula Farzana Ayunindya
Alula : 1) Yang pertama (Arabic) 2) Gabungan nama orang tuanya Agung Waluyo dan Rina Aulia
Farzana : Bijak, pandai (Islamic)
Ayunindya : Gadis cantik yang diberi kelebihan (Indonesia)
Alvina Faraditya
Alya Adriana → Orang yang sangat suka melakukan kebaikan yang tiada henti nisbahnya.
Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
Alya Dewina Maryam Laksono
Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
Dewina : Cantik seperti dewi
Maryam, Siti Maryam : Wanita yang tegar dan tabah, salah satu dari dua wanita yang dijamin masuk syurga
Laksono : Nama ayahnya
Alya Jazilah → Semoga menjadi anak/orang yang bijak dalam berkata-kata dan mengamalkan apa yang diperkatakan.
Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
Alya Maraya
Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
Alya Mukhbita → Wanita yang tinggi derajatnya dan berakhlak mulia
Alysa Intan Santika
Alysa : Permaisuri (Yunani)
Intan : Batu berharga, permata (Jawa)
Alysha Sarah Humayra
Alyssa : Noble, truth, rational
Kayla : Pure and beloved
Hofmann : Nama keluarga
Alyssa Putri Cleymans
Alyssa : Kepercayaan
Putri : Anak perempuan
Cleymans : Nama ayahnya
Alyssa Vanya Nazila
Alyssa : Kepercayaan
Vanya : Sangat ramah (Slavic)
Amala Nadhifa Nuaim → Amalan yang bersih sehingga mendapatkan kenikmatan yang berlebih
Amina Malika Salma → Ratu/Pemimpin yang dipercaya dan dapat memberikan keselamatan
Amina: amanah, yang dipercaya
Malika: Ratu, Pemimpin
Salma: Keselamatan
Amrina Rosyada → Petunjuk (solusi) bagi segala masalah
Anahatta Ramadhina Rheva Prasetiya → Wanita harum dan setia yang lahir dibulan penuh kesucian
Anahatta : Perpaduan cinta & kasih sayang
Ramadhina : Penuh dgn rahmat
Rheva : Lahir dengan kekuatan (Latin)
Prasetiya : Nama ayahnya
Anais Jelita
Anastasha Vianni Gracella
Vianni : Diambil dari violin (biola)
Gracella : Anak anugrah dari Tuhan
Anastasia Vania Feodora Selfianto
Anbiyaa Juno Khaliluna
Anbiyaa : 1) Para nabi 2) Diambil dari surat AL-QUR’AN ke 21 yang dimana dia lahir jam 9 malam
Juno : Dewi kesuburan & dewi kematian (Romawi Kuno)
Khaliluna : Kekasih kami. Diambil dari tafsir surat AL-FATIHAH
Andara Lintang Maiza
Andara : Anak Gadis
Lintang : Bintang (Jawa)
Maiza : Gabungan nama ayah ibunya
Andhara Kirana Mahestri
Andhara : Manusia
Kirana : Cahaya terang benderang
Mahestri : Perempuan yang kuat
Andi Fatimah Maryam Qurrata’lain Al-Mutmainnah → Semoga menjadi anak yg pandai dan cerdas dalam hal agamanya (seperti Fatimah) dan menjadi wanita yang dapat menjaga harga dirinya & kesuciannya (seperti Maryam), yang indah dipandang mata oleh setiap org dan memiliki jiwa yg tenang
Andi : Gelar dr tanah Bugis
Fatimah : Nama putri Nabi Muhammad yg paling mulia
Maryam : Nama ibundanya Nabi Isa Alaihissalaam, wanita paling suci
Qurratal’ain : 1) Nama seorang ulama yg selain cantik rupawan jg berilmu tinggi 2) Yang indah dipandang mata
Al-Mutmainnah : Jiwa yg tenang (Ayat Al-Quran)
Andrea Reenee Shevanya
Andrea, Andria, Andrianna, Andreia, Andreina, Andreya, Andriana, Andreana, Andera : Courageous and strong (Greek, Latin)
Reenee, Renée, Ranae, Ranay, Ranée, Renae, Renata, Renay, Renaye, René : One who has been reborn (French)
Angelica Adra Wahyu Leora
Anindita Keisha Zahra → Seorang putri yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat dan memiliki akhlak seperti putri Rasulullah SAW.
Anindita : Seorang yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat (Jawa)
Keisha : Putri
Zahra : Nama Salah Satu Putri Rasulullah SAW (Arab)
Anindita Khairinniswa → Wanita yg cantik & baik hati anak Hudi & Wita
Anindita → 1) Unggul, tanpa cela, sempurna 2) Ani : Cantik (Hawai) + Dita : Gabungan nama ayah ibunya, Hudi dan Wita
Khairinniswa : Baik hati
Anindita Parameswari
Anindita : Unggul, tanpa cela, sempurna
Parameswari → Parama : Manusia + Iswara/i : Unggul, terpilih, paling utama
Anindya Aisyah Fikr Al-Baasith
Anindya : Sempurna
Aisyah : Nama istri kanjeng Rosul SAW, yang cantik, pintar ilmu fiqh, kesehatan, dll
Fikr : Sang pemikir
Al-Baasith : Diambil dari Asmaul Husna artinya sang Maha Lapang
Anindya Maheswari Adiputri
Anindya : Sempurna
Maheswari : Bidadari yang cantik
Adiputri : Nama ayahnya
Anisa Ramadhani Roselien
Anisa : Perempuan
Ramadhani : Karena lahirnya di bulan ramadhan
Roselien → Rose+ Lien : Gabungan nama neneknya
Anna Izzati Syauqina → Putri muliaku yang dirindukan
Annika Cordelia Maharani → Ratu yang baik hati dan anggun
Annika : Anggun (Spanyol)
Cordelia : Baik hati (Latin)
Maharani : Ratu (Sastra lama)
Annina Mehulinta Ginting
Annisa Faiha → The girl who has many advantage; Anak perempuan yang memiliki banyak kelebihan
Annisa : Anak Perempuan
Faiha : Banyak kelebihan
Annisa Kasturi Naim → The girl of the heavenly host is fragrant like kasturi flowers; Anak perempuan penghuni surga yang harum bagai bunga kasturi
Annisa : Anak Perempuan
Kasturi : Bunga Kasturi
Naim : Surga Naim
Aqila Syua Firayza → Anak yang cerdas pancaran sinar firayza
Aqila : Cerdas
Syua : Pancaran Sinar
Firayza : Nama ayahnya
Aqilah Ghoziyah Al-Fath
Aqilah Taqy Zhafirah
Aqilasha Queennaya Garnetarin → Manusia berakal dan berakhlak seperti Siti Aisyah yang merupakan ratu ayah bundanya dan permata kakek kakeknya
Aqilasha → Aqil : Bijaksana, berakal (Arab) + : Diambil dari nama istri nabi Siti Aisyah
Queennaya → Queen : Ratu + Naya : Gabungan nama ayah ibunya, Resna dan Sunjaya
Garnetarin → Garnet : Nama salah satu bebatuan, garnet + Arin : Singkatan dari nama kakeknya
Arij Addahma El-Fariza → The chosen green garden which is fragrant; Kebun hijau pilihan yang sangat harum
Arij : Harum
Addahma : Kebun hijau
El-Fariza : Terpilih
Ariqa Fatina → The kind and attractive girl; Anak perempuan baik budi dan menarik hati
Ariqa : Baik
Fatina : Menarik
Arkana Deva Sashikirana → Dewa pelindung buat keluarga dan lingkungannya yg berparas cantik seperti bulan purnama
Arkana : Pelindung
Deva : Dewa
Sashikirana : Bulan purnama
Armelle Kaitlyn Huang
Armelle : Putri
Kaitlyn : Anak kesayangan yang mungil
Huang : Nama keluarga ayahnya
Artahsasta Kavindra Nararya → Anak yan:g gagah berani dan berhati mulia seperti pujangga
Artahsasta : Pejuang yg gagah berani
Kavindra : Pujangga
Nararya : Mulia
Artanya Rinjani Landjanun
Artanya → Art : Seni (Inggris) + Anya : Grace/favor (Rusia) → Berkah/rahmat yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi
Rinjani : Diambil dari nama gunung terindah di Indonesia yang letaknya di Lombok
Landjanun : Nama keluarga ayahnya
Aruna Sachi Kayana → Anak yang suci, ceria, bersinar hangat dan selalu memberikan kebahagiaan kepada orangtuanya
Aruna : Sinar senja kemerah-merahan (Sansekerta)
Sachi : Anak kebahagiaan (Jepang)
Kayana : Suci (Sansekerta)
Arwen Alexandra
Arwen : Nama karakter dalam film LOTR

4 komentar:

 1. tolong dibantu ya untuk carikan nama anak saya perempuan,sampai sekarang masih bingung dan belum ada nama yang cocok untuk anak saya yang kedua ini

  BalasHapus
 2. Neng santy..
  :-) terimakasih sudah menyediakan nama nama bayi untuk anak perempuan, saya cari yang bagus ya

  BalasHapus
 3. Tolong bantu carikan nama yang cocok untuk awalan atau lanjutan nama keponaka saya laki laki nama nya Jumard
  terimakasih.

  BalasHapus